Rysska fonder – frågor & svar och ändringar på hemsidan

Vi förstår att en del ReAssure-kunder kan känna sig oroliga över sina försäkringar efter Rysslands senaste handlingar i Ukraina. Vi har därför sammanställt lite frågor och svar som vi hoppas hjälper:

Jag har en försäkring hos er och jag bor nu i Ryssland/Belarus/Ukraina – kommer det påverka min försäkring eller de tjänster ni erbjuder?

Det kommer inte att påverka dina försäkringsvillkor eller de tjänster vi erbjuder. Däremot kan vi inte göra utbetalningar till banker som har infört sanktioner. Om detta påverkar dig kommer vi att efterfråga andra bankdetaljer. Mer information om vilka sanktioner som har utfärdats kan du hitta på gov.uk.

Kan konflikten mellan Ryssland och Ukraina påverka värdet på min försäkring?

Det är möjligt att konflikten kan påverka aktiemarknaden, men effekterna av eventuella fluktuationer kommer att variera från försäkring till försäkring.

Om du är investerad i en fondförsäkring är värdet på din försäkring inte garanterat och det kan gå upp eller ner beroende på investeringsresultat. De innebär att om börsen faller kan värdet på din försäkring också gå ner.

Om du är investerad i en with-profit-fond är ditt försäkringsbelopp garanterat och dina tidigare bonusar har redan lagts till på din försäkring. Det innebär att de inte kan påverkas om börsen faller men framtida årsbonusar kan vara mindre än tidigare år om detta händer. Om du har rätt till en slutlig bonus kan denna också påverkas av skiftande investeringsförhållanden.

Om du är investerad i en förenad with-profit-fond har bonusar du redan fått från denna sinvestering lagts till på din försäkring. Det innebär att de inte kan påverkas om börsen faller men framtida bonusar kan gå ner om detta händer. Om du har rätt till en slutlig bonus kan denna också påverkas av skiftande investeringsförhållanden.

Om du även har investerat i andra fondförsäkringar är värdet på investering inte garanterat och det kan gå upp eller ner beroende på investeringsresultat. Det innebär att om börsen faller kan värdet på din försäkring också gå ner. Om du har en skyddsförsäkring eller liknande som inte är vinstbaserad betalas ett visst belopp ut när en angiven händelse inträffar. Den är inte investerad i några fonder och påverkas därmed inte av börsfall. 

Kan konflikten mellan Ryssland och Ukraina öka risken för bedrägeri?

Bedragare letar alltid efter en möjlighet att lura folk. Den nuvarande konflikten kan skapa både osäkerhet och förvirring hos vissa och det är möjligt att bedragare utnyttjar denna situation för att begå bedrägeri.

Var försiktig om du får samtal från Sverige, Storbritannien eller andra länder där personen som ringer påstås vara från ett företag som kan föra över din pension åt dig för att ge dig en bättre inkomst. Målet bakom dessa samtal kan vara att komma åt din personliga information som de sedan kan anväda för att begå bedrägeri eller lura dig på dina besparingar.

Så om du oväntat blir kontaktad angående en pensionsöverföring eller blir erbjuden en översikt av din försäkring bör du vara väldigt försiktig.

Hur kan jag byta fonder?

Om din försäkring är investerad i fonder kan du byta fonder när du vill. Normalt sett kostar det inget att göra detta, dock kan vissa kunder som byter fonder mer än 20 gånger per år behöva betala en liten avgift för detta. Däremot kan du inte gå ut ur eller byta dig in i några av de avsängda fonderna med koppling till Ryssland.

Du hittar alla fonder som har blivit avstängda på reassure.co.uk/fund-news

Eftersom detta är en pågående situation rekommenderar vi starkt att du kollar denna sida regelbundet då det är här vi ger dig fonduppdateringar.

Om du vill gå ut ur eller byta dig in några av de opåverkade fonderna kan du ringa oss på 08-506 307 59.

Har den här situationen påverkat några fonder med koppling till Ryssland?

På grund av hur den eskalerande konflikten mellan Ryssland och Ukraina har påverkat lokala marknadsförhållanden har våra externa fondförvaltare meddelat oss om att de stängt av ett antal av de fonder som är tillgängliga för ReAssure-kunder med koppling till Ryssland.

Det innebär att kunder inte kan sätta in eller ta ut pengar ur de avstängda fonderna med koppling till Ryssland. Förvaltarna av de underliggande fonderna fortsätter att se över avstängningarna men vi kan inte bekräfta hur länge de kommer att vara avstängda.

Du hittar alla fonder som har blivit avstängda på reassure.co.uk/fund-news

Eftersom detta är en pågående situation rekommenderar vi starkt att du kollar denna sida regelbundet då det är här vi ger dig fonduppdateringar.

Vilka fonder med koppling till Ryssland har blivit avstängda?

För tillfället är följande fonder avstängda:

  • AL Neptune Russia & Greater Russia (GQSB, GWEB, PPB, PPB1, PPBR, TGSB)
  • Neptune Russia & Greater Russia
  • OMR Barings Eastern Europe
  • OMR Carnegie Rysslandsfond
  • OMR Invesco Emerging European (UK)
  • OMR JPM Emerging Europe Equity
  • OMR Jupiter Emerging Euro Opps
  • OMR Liontrust Russia
  • OMR ASI Eastern European

Eftersom detta är en pågående situation rekommenderar vi starkt att du regelbundet kollar reassure.co.uk/fund-news då det är här vi ger dig fonduppdateringar.

Jag är investerad i en fond med koppling till Ryssland. Vad innebär detta för mig?

Det innebär att du inte kan sätta in eller ta ut pengar ur denna fond, eller andra fonder med koppling till Ryssland.

Jag är investerad i en fond med koppling till Ryssland och betalar in regelbundna premier på min försäkring. Hur ändras detta?

Om en del av dina regelbundna premier betalas in i en avstängd fond kommer pengarna att omdirigeras och betalas in i en deposit-fond i stället. Om du inte vill att pengarna betalas in i deposit-fonden kan vi i stället omdirigera dem till en annan fond som du själv väljer.

Ring oss på 08-506 307 59 för att välja en annan fond pengarna betalas in i.

Varför har ni omdirigerat mina inbetalningar till en deposit-fond?

Vi bestämde att det var det bäst att välja en lågriskfond som minskar risken för investeringsförlust till följd av börsfluktuationer, samtidigt som den erbjuder begränsade tillväxtmöjligheter. Du bör vara medveten om att investeringstillväxten från denna fond kanske inte räcker för att täcka försäkringsavgifter då fonden troligtvis kommer att erbjuda låg avkastning och att värdet kan minska med tiden.

Jag är investerad i en avstängd fond med koppling till Ryssland och jag har automatiska uttag på min försäkring. Hur ändras detta?

Om du för nuvarande har automatiska uttag på din försäkring kommer vi att fortsätta göra utbetalningarna genom att ta pengarna från dina andra fonder – om du inte vill att vi gör detta ber vi dig att ringa till oss. Om du inte har tillräckligt mycket pengar i dina andra fonder kommer de automatiska uttagen att upphöra.

Jag är investerad i en avstängd fond och vill göra ett delåterköp på min försäkring. Kan jag fortfarande göra detta?

Det kan vara möjligt om du har tillräckligt mycket pengar i dina andra fonder och om din försäkring tillåter detta.

Kolla dina försäkringsvillkor eller ring oss på 08-506 307 59 så kan vi ta reda på det åt dig.

Jag är investerad i en avstängd fond och vill gå ut ur den. Kan jag fortfarande göra detta?

Tyvärr är det inte möjligt att gå ut ur eller byta sig in i några av de anstängda fonderna.

Jag är investerad i en avstängd fond och jag vill ta ut pengarna ur min pension. Är detta möjligt?

Du kommer inte kunna ta ut alla dina pengar ur din pension just nu, men det kan vara möjligt att ta ut en del ur den – om din pension tillåter detta.

Kolla dina försäkringsvillkor eller ring oss på 08-506 307 59 så kan vi ta reda på det åt dig.

Jag är investerad i en avstängd fond och försäkringstiden på min kapitalförsäkring löper snart ut. Kommer detta ändra något?

Du kommer inte att kunna ta ut hela värdet på din försäkring just nu, men det kan vara möjligt att ta ut en del av det – om din försäkring tillåter det.

Kolla dina försäkringsvillkor eller ring oss på 08-506 307 59 så kan vi ta reda på det åt dig.

Jag är investerad i en avstängd fond och behöver göra ett utbetalningsanspråk i samband med sjukdom. Vad bör jag göra?

Du bör fortfarande göra utbetalningsanspråket. Vi kommer att uppdatera dig under processen och om anspråket godtas meddelar vi dig om de val du har.

Bör jag fortfarande göra ett utbetalningsanspråk om försäkringstagaren har gått bort?

Ja du måste ta kontakt med oss och meddela oss om försäkringstagarens bortgång. Om deras försäkring har ett försäkringsbelopp kommer vi att betala ut hela försäkringsbeloppet. Det påverkas inte av fondavstängningarna. Utbetalningsanspråk som baseras på försäkringens återköpsvärde kan påverkas då försäkringsvärdet kan ha minskat på grund av fondavstängningarna.

Vad händer med mina pengar i den avstängda fonden?

Pengarna förblir i fonden för tillfället. Just nu kan vi inte bekräfta hur länge eller vad som kommer att hända med pengarna i framtiden. Vi rekommenderar att du kollar vår hemsida reassure.co.uk för nyheter och reassure.co.uk/fund-news för fonduppdateringar.

Kommer jag någonsin att få tillbaka pengarna från de avstängda fonderna med koppling till Ryssland?

Fonden förvaltas av en extern fondförvaltare som tog beslutet att stänga av den i samband med den ryska invasionen av Ukraina och den följdeffekt detta hade på den lokala finansmarknaden.

Vi kan inte förutse vad som kommer att ske med fonden i framtiden och eventuella beslut relaterade till den kommer att fattas av den externa fondförvaltaren. Det finns dock en risk att folk som har investerat i fonden aldrig får tillbaka sina pengar. Om du är osäker på hur detta skulle påverka dig ekonomiskt rekommenderar vi att du kontaktar en försäkringsförmedlare för oberoende professionell rådgivning.

Jag är investerad i en avstängd fond. Kommer jag fortfarande betala de vanliga avgifterna?

Vi kommer att fortsätta ta ut avgifter på försäkringen som vanligt, men vi kommer att sluta ta ut avgifter relaterade till de avstängda fonderna.

Kan ni ge mig finasiella råd?

Vi kan ge dig information om din försäkring men vi har inte tillåtelse att ge dig finansiella råd. Vi rekommenderar att du kontaktar en försäkringsförmedlare för oberoende professionell rådgivning om du är osäker på vad du ska göra. En försäkringsförmedlare kan göra en personlig rekommendation baserad på dina individuella omständigheter och de alternativ som finns tillgängliga för dig. Notera att du kan behöva betala för rådgivning.

Är ReAssure tillräckligt stark för att hantera ett börsfall?

ReAssure Limited är en del av Phoenix Group. De tillgångar som Phoenix Group har tillgängliga för att möta sina skulder överstiger den nivå som krävs av vår regulator, Financial Conduct Authority.

Jag har sett ett aktuellt värdebesked för olika enheter för min försäkring och har märkt att den avstängda ryska fonden fortfarande visas, men med ett nollvärde. Stämmer det här?

Medan avstängningarna är på plats kommer alla fonder som du är investerad i, som har koppling till Ryssland att visas med ett nollvärde, däremot kommer alla dina andra fonder att visa ett korrekt, aktuellt värde. Detta innebär att ditt totala försäkringsvärde inte kommer att inkludera något värde från en ryskkopplad avstängd fond.

I ert brev stod det att min provision helt skulle stoppas från alla berörda försäkringar. Stämmer det här?

När vi skrev till dig så var vi inte helt säkra på hur din provision skulle påverkas av denna unika situation. Därför bestämde vi oss för att det var säkrare att varna dig om det värsta tänkbara scenariot, ifall om att det skulle ske.

Vi vet nu att endast er provision från de avstängda ryskkopplade fonder kommer att upphöra. Detta innebär att provisionsbetalningar kommer att fortsätta från berörda försäkringar, men du får inte så mycket som du fick tidigare. Om du missade någon provision från opåverkade fonder under tiden kommer detta också att återbetalas till dig.